พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: น้ำระเหย น้ำค้าง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).