พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ฝนรวมรายวัน ปริมาณน้ำระเหย ปริมาณน้ำค้าง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).