พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX .png , .csv , .nc (netcdf) CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).