พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท แท็ค: อุณหภูมิ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).