พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: ฝนรวมรายวัน ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).