พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: อุณหภูมิสูงสุด ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).