พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ระดับน้ำ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).