พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: text , .txt , html ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: จำนวนสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).