พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.) แท็ค: แผนที่เส้นทางเดินพายุ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).