พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ความเร็วลมสูงสุดรายวัน อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).