พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: พยากรณ์อากาศ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).