พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX แท็ค: คลื่นทะเล ทะเล การตรวจอากาศทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).