พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: .png , .csv , .nc (netcdf) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).