พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) แท็ค: ทะเล การตรวจอากาศทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).