พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).