พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) แท็ค: ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).