พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด รูปแบบ: XLSX องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).