พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: เรดาร์ ผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: HTML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).