พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองสื่อสาร รูปแบบ: .html, .text, .txt ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน Upper-Air Bulletin ผลการจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จากแบบจำลอง ECMWF และ RJTD Bulletin

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).