พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ทะเล ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX HTML องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).