พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การตรวจอากาศทะเล คลื่นทะเล กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX HTML องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).