พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ (ฝส.) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).