พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (บส.) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: API แท็ค: ข้อมูลรายงานสรุปลักษณะอากาศรายวัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).