พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: API XML HTML องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).