พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: API XML แท็ค: ปริมาณฝน อุณหภูมิ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).