พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ข้อมูลรายงานสรุปลักษณะอากาศรายวัน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท รูปแบบ: CSV องค์กร: กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (บส.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).