พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: CSV .html .json .xml .csv XLSX แท็ค: พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).