พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข รูปแบบ: CSV .png , .csv , .nc (netcdf) องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).