พบ 11 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX องค์กร: กองพยากรณ์อากาศ (พอ.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).