พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ความยาวนานแสงแดด ตรวจอากาศเกษตร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).