พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ทล.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: ทะเล คลื่นทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).