พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ชนิดเรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ ผลการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).