พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองสื่อสาร แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน ตรวจอากาศ ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน ผลการจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จากแบบจำลอง ECMWF และ RJTD

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).