พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: ทะเล คลื่นทะเล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).