พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ประกาศและเตือนภัย หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX .pdf, XML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).