พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: Upper-Air Bulletin ตรวจอากาศ ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน Bulletin ผลการจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จากแบบจำลอง ECMWF และ RJTD

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).