พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองสื่อสาร แท็ค: Upper-Air Bulletin Bulletin

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).