พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX HTML แท็ค: ปริมาณน้ำ อุทกวิทยา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).