พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX แท็ค: ระดับร้ำสูงสุด-ต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).