พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ แท็ค: อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).