พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ แท็ค: ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).