พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ส่วนตรวจอากาศ รูปแบบ: XLSX HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: อุณหภูมิต่ำสุด ความเร็วลมสูงสุดรายวัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).