พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) แท็ค: ปริมาณฝน รูปแบบ: CSV สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).