พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์ภูมิอากาศ (ภก.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลหลากหลายประเภท รูปแบบ: CSV แท็ค: ปริมาณฝน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).