พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสื่อสาร สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ตรวจอากาศชั้นบน Upper-Air Bulletin ผลการจากแบบจำลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข จากแบบจำลอง ECMWF และ RJTD

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).