พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (พน.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLSX สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).