พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (พน.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX .pdf

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).