พบ 3 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (พน.) กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) รูปแบบ: XLSX .pdf สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).