พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์โอโซนและรังสี (อร.) แท็ค: UV Index

กรองผลลัพธ์
  • C3.2.1.1 ข้อมูลผลการพยากรณ์ UV Index 50 recent views

    ข้อมูลผลการพยากรณ์ UV Index (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน หนองคาย กำแพงเพชร ขอนแก่น เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด...
    ศูนย์โอโซนและรังสี (อร.) 18 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).