พบ 2 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ตรวจอากาศ เรดาร์ ชนิดเรดาร์ตรวจอากาศ รูปแบบ: HTML กลุ่ม: ข้อมูลสาธารณะ (Public data) สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).